ISK-SODEX 2019 İstanbul Fuarında Katılım sağladık.