Disable Preloader

KALİTE GÜVENCE

GÖVDESAN VANA, ürün kalitesini üretimin her aşamasında kontrol edebilmek için kendi bünyesinde kontrol süreçleri oluşturmuştur. Bu süreçler;

   
1-Giriş Kalite Kontrol
   
Bu süreç üretim öncesi hammadde ve yarı  mamul kontrol uygulamalarını kapsamaktadır.Üretim amacıyla fabrikaya alınan hammaddeler ölçüsel, mekanik ve kimyasal test kontrollerinden geçirilirler.Ürünler ancak belirlenen kriterleri karşılıyorsa depoya girişlerine izin verilir, aksi halde belirlenmiş olan prosedürler kapsamında ürünler tedarikçiye iade edilir.

2-Proses kontrol
  
Ürünün istenilen kalitede olduğunu tespit etmek için üretim prosesindeki yarı mamul ve sevkiyattan önce bitmiş mamullerin kalitesini kontrol etmek ve izlemek amacıyla prosesin uygun aşamalarındaki doğrulama ve kayıtlar ile ilgili süreçtir.Uygunsuzluk durumunda yapılacaklar  presedürlerimizde belirtilmiştir.

3-Final Kontrol

Kalite Kontrol Elemanı tarafından tüm işlemleri tamamlanarak bitmiş hale gelen ürünlerin final kontrol esnasında gereken ölçme ve muayeneleri kapsayan süreçtir.